Bordi i Apelit përbëhet nga 5 (pesë), nga të cilën dy janë punonjës të DPPI dhe tre janë anëtarë të jashtëm të fushës së PI-së të cilët plotësojnë kushtet për ekspertë të PI.

 

1. Znj. Rovena BEQIRAJ (Kryetar)

2. Z.Perparim MEZINI (Anëtar)

3. Znj.Adriana XHUVELI (Anëtar)

4. Z.Moreno MALEVI (Anëtar)

5. Znj. Lisjana  SHANAJ(Anëtar)

6. Znj. Mesara SUMA  (Sekretar  Teknik)