• Buxheti Plan- Fakt per muajin Korrik 2020

reportBuxheti-Koorik-2020.xlsx

 

  • Buxheti i DPPI-se, janar-shtator 2020

Buxheti i DPPI-se, janar-shtator 2020