• COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE STATE OFFICE OF INTELLECTUAL PROPERTY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

  reportMarreveshja-me-EPO-dhe-DPPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës Shtetërore të Pronësisë Intelektuale të Republikës Popullore të Kinës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-Sipo-China-GDIP.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës së Patentave dhe Markave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-USPTO-DPPI.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE TURKISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

  report MoU-DPPI-Hungari.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE PATENT OFFICE OF POLAND AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

  report MoU-Turkpatent-GDIP.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE STATE ENTITY FOR INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF NORTHERN MACEDONIA AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

  report MoU-DPPI-Poloni.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE INDUSTRIAL PROPERTY AGENCY OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

  report MoU-DPPI-ESHPI.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA

  report MoU-Kosove-DPPI.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

  report MoU-SERBI-DPPI-DDA.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale (WIPO) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-WIPO-DPPI.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN GDIP AND THE EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) OF THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës Austriake të Patentave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-Dppi-Apo.pdf

  MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET ZYRËS SË PRONËSISË INDUSTRIALE TË REPUBLIKËS SË ÇEKISË DHE DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË.​

  Memorandum bashkepunimi DPPI-Ceki

  MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET KONFEDERATËS ZVICERIANE DHE MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

  SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË.

  doc04948720210303103145

  MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI DPPI- KINE

  DOC000

  COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE STATE ENTITY FOR INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF NORTHERN MACEDONIA AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

  MARREVESHJE BASHKEPUNIMI NDERMJET DPPI DHE ZYRES SE PATENTAVE TE REPUBLIKES SE POLONISE

   

Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale,  Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale dhe Shkollës së    Magjistraturës

      Memorandum Mirekuptimi ndermjet Organizates Boterore te Pronesise Intelektuale, Drejtorise se Pergjithshme te Pronesise Industriale dhe Shkolles se Magjistratures