• COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE STATE OFFICE OF INTELLECTUAL PROPERTY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

  reportMarreveshja-me-EPO-dhe-DPPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës Shtetërore të Pronësisë Intelektuale të Republikës Popullore të Kinës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-Sipo-China-GDIP.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës së Patentave dhe Markave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-USPTO-DPPI.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE TURKISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

  report MoU-DPPI-Hungari.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE PATENT OFFICE OF POLAND AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

  report MoU-Turkpatent-GDIP.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE STATE ENTITY FOR INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF NORTHERN MACEDONIA AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

  report MoU-DPPI-Poloni.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE INDUSTRIAL PROPERTY AGENCY OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

  report MoU-DPPI-ESHPI.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA

  report MoU-Kosove-DPPI.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

  report MoU-SERBI-DPPI-DDA.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale (WIPO) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-WIPO-DPPI.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN GDIP AND THE EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) OF THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës Austriake të Patentave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-Dppi-Apo.pdf

  MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET ZYRËS SË PRONËSISË INDUSTRIALE TË REPUBLIKËS SË ÇEKISË DHE DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË.​

  Memorandum bashkepunimi DPPI-Ceki

  MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET KONFEDERATËS ZVICERIANE DHE MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

  SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË.

  doc04948720210303103145

  MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI DPPI- KINE

  DOC000