• Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Unionit të Dhomave te Tregtisë dhe Industrisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-Unioni-i-Dhomave-DPPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit jo-publik “Metropolitan”, Tiranë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-Metropolitan-DPPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit jo-publik “Luarasi” dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-Univ.-Luarasi-DPPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-Univ.-Vlores.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit “Politeknik” të Tiranës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-Univ.-Politeknik-DPPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit “Fan.S.Noli”, Korçë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet New York University Tirana dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-DPPI-UNYT.pdf