Promovimi i produkteve “Made in Albania”

U mbajt eventi për produket “Made in Albania” i organizuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale nën sloganin “Mbro të drejtat e pronësisë industriale përmes regjistrimit në DPPI”.

U theksua rëndësia e promovimit të shërbimeve të DPPI, të cilat që nga data 15 korrik kanë filluar të ofrohen online për të gjithë të interesuarit. Për DPPI është shumë e rëndësishme që aplikimi të jetë sa më i thjeshtë, elementar dhe lehtësisht i aksesueshëm për qytetarët në mënyrë të intersuarit të mos humbin kohë në sportelet dhe radhët e gjata.

Dy biznese dhe marka të regjistruara pranë DPPI, Tradita Popullore – Edlira dhe ONUS & VIP TIE 3D ndanë me të ftuarit eksperiencën e tyre në tregun shqiptar, dhe rëndësinë që ka regjsitrimi i të drejtave të pronësisë industriale.

TAKIM PUNE NË KUADËR TË HARTIMIT TË STRATEGJISË SË RE KOMBËTARE NË FUSHËN E PRONËSISË INTELEKTUALE 2021-2025

Drejtoresha e Përgjithshme e Drejtorisë së Pronësisë Industriale, znj. Ledina Beqiraj, mori pjesē në takim online me përfaqësues të Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale (WIPO) si dhe ekspertë ndërkombëtare e vendas, ku diskutoi mbi ecurinë e hapave të deritanishëm për hartimin e strategjisë së re kombëtare 2021-2025, një dokument shumë i rëndësishëm dhe i nevojshëm për cakimin e prioriteteve dhe sfidave që i`u lindin institucioneve shqiptare në respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale në tërësi.

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale koordinon të gjithë procesin me instituticionet e përfshira në këtë proces deri në finalizimin e këtij dokumenti.

Intervista institucionale e zhvilluar kishte në fokus veprimtarinë dhe aktivitetin e DPPI ndër vite, problematikat, prioritetet dhe sfidat në vijim të cilat do të merren në konsideratë në hartimin e dokumentit të ri.

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E WIPOs 21-25 SHTATOR 2020

Në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme që po zhvillohen nga data 21- 25 shtator midis vendeve anëtare të Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale, u zhvillua mbledhja online midis Vendeve të Ballkanit Perëndimor (shtete jo anëtare, në cilësinë e vëzhguesit) dhe Zyrës së Bashkimit Europian të Pronësisë Intelektuale (EUIPO).

Fokusi i takimit ishin zhvillimet institucionale, pavarësisht situatës së shkaktuar nga COVID 19 dhe bashkëpunimi aktual dhe në të ardhmen me këtë organizatë.

Drejtoresha e Përgjithshme e Pronësisë Industriale Znj. Ledina Beqiraj vuri në dukje në fjalën e saj, zhvillimet aktuale, arritjet dhe sfidat e institucionit që ajo drejton, përgjatë vitit 2020.

Gjithashtu, shprehu falenderimet për EUIPO, për asistencën teknike të ofruar deri më sot si dhe forcimin e bashkëpunimit në të ardhme.

Vizitë pune në Agjencinë për Pronësi Industriale në Kosovë

🇽🇰🇦🇱Delegacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm, znj.Ledina Beqiraj zhvilloi takim me përfaqësues të Agjencisë për Pronësi Industriale të Republikës së Kosovës në kuadër të nxitjes së bashkëpunimit mes dy institucioneve.
✍🏻Z. Nezir Gashi, drejtor i API cilësoi si shumë të rëndësishëm bashkëpunimin me Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Shqipërisë. Ai theksoi se shkëmbimi i përvojave mes këtyre dy institucioneve është ndihmesë e madhe për zhvillimin e mëtejshëm të fushës së PI-së në të dyja vendet.
🖌Pas prezantimit që të dyja palët bënë lidhur me aktivitetin e punës institucionale bashkëbisedimi u fokusua në gjetjen e mënyrave dhe modalitetet e forcimit të bashkëpunimit që do të vijojnë mes zyrave.
🤝Marrëveshja e bashkëpunimit parashikon realizimin e aktiviteteve të përbashkëta kryesisht në promovimin e pronësisë industriale si dhe forcimin e sistemeve kombëtare të PI.
🔴Komiteti i Monitorimit i ngritur nga përfaqësues të dy institucioneve, për zbatimin e marrëveshjes së nënshkruar në Pejë, do të ndjekë në vijimësi aktivitetet e parashikuara në këtë fushë.
🇽🇰Pas vlerësimit të nevojave dhe hartimit të planit të veprimit, vizita e radhës do të jetë e palës homologe të Kosovës parashikuar për tu realizuar brenda vitit 2020.

Memorandumi i Bashkëpunimit Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale dhe Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve

Nënshkruhet Memorandumi i Bashkëpunimit Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale dhe Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve.

Drejtori i Përgjithshëm i DPPI-së, Znj. Ledina Beqiraj nënshkroi Memorandumin e Bashkëpunimit ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale dhe Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve, përfaqësuar nga znj. Drita Avdyli, në cilësinë e Kryetares së Dhomës.

Objektivi kryesor i nënshkrimit të këtij dokumenti bashkëpunimi është identifikimi i mekanizmave dhe modaliteteve të tjera të shpërndarjes së informacionit në lidhje me të drejtat e pronësisë industriale, ku në bashkëpunim me ndërmjetësit, në Dhomën Kombëtare të Ndërmjetësve të përçohet informacioni i duhur për subjektet/bizneset dhe/ose përdorues të ndryshëm të pronësisë industriale. Organizimi i aktiviteteve të përbashkëta, intershipe, praktika apo takime për dhënien e njohurive praktike mbi çështjet e pronësisë industriale, shkëmbimi i ndërsjelltë i informacionit midis dy institucionenve do të jenë shtyllat kryesore të bashkëpunimit.

30th anniversary of establishment of the General Directorate of Industrial Property

30 years old Institution!

30 years of effort!

30 years of commitment!

 

On the event of the 30th anniversary of establishment of the General Directorate of Industrial Property (DPPI), a two-days International Conference having the theme “Women in Tradition, Innovation, Creativity and Entrepreneurship” was conducted in the Plaza Hotel Tirana with the participation of the highest rank of 3 organizations of International Intellectual Property such as the World Intellectual Property Organization (WIPO) represented by Mr. Habip Asan, the European Patent Office (EPO) represented by deputy President Mr. Christoph Ernst and the European Union Office of Intellectual Property (EUIPO) represented by Mr. Ignacio De Medrano. Accordingly, the Swiss Embassy in Tirana represented by the Vice Ambassador Mr. Philip Arnold, the Ministry of State for Entrepreneurship represented by the Minister Mrs. Delina Ibrahimaj and the Ministry of Finance and Economy represented by its Deputy Mrs. Adela Xhemali.

General Director of DPPI, Mrs. Rovena Beqiraj, welcomed the guests, partners of the field, and contributors over the years, former managers, law enforcement institutions, representatives of higher education institutions, as well as representatives coming from the counterpart Office of Intellectual Propriety in the region and beyond borders.

In the welcoming speech, the Deputy Minister of Finance and Economy, Mrs. Adela Xhemali emphasized the role of Intellectual Property as an important indicator in the development of the country’s economy.
The General Director of the World Intellectual Property Organization Mr. Daren Tang in a recording message congratulated the 30th anniversary of the foundation of DPPI and evaluated its achievements so far, considering Albania a country with progress in the field of intellectual property.

#Wipo#epo#euipo