Bordi i Apelit përbëhet nga 5 (pesë), nga të cilët tre janë punonjës të DPPI dhe dy janë anëtarë të jështëm të fushës së PI-së të cilët plotësojnë kushtet për ekspertë të PI. Anëtarët e Bordit nuk mund të jenë përfaqësues të autorizuar.

Kryetari I Bordit të Apelit është Drejtori i Përgjithshëm i DPPI.

  1. Znj. Ledina BEQIRAJ (Kryetar)
  2. Znj.Rudina BOLLANO (Anëtar)
  3. Z.Perparim MEZINI (Anëtar)
  4. Znj.Adriana XHUVELI (Anëtar)
  5. Z.Moreno MALEVI (Anëtar)