DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Ledina Beqiraj
E-mail: ledina.beqiraj@dppi.gov.al

SPECIALIST PËR MARRËDHËNIET ME JASHTË DHE PUBLIKUN

Uendi Bushati
E-mail: uendi.bushati@dppi.gov.al

ASISTENTE

Dajana Zeqo
E-mail: dajana.zeqo@dppi.gov.al

DREJTORIA E EKZAMINIMIT

Rudina Bollano
Drejtor
Email: rudina.bollano@dppi.gov.al

SEKTORI I PATENTAVE DHE MODELEVE TË PËRDORIMIT

Gentiana Bardhi
Përgjegjëse Sektori
E-mail: gentiana.bardhi@dppi.gov.al

Violeta Prenga
Specialiste
E-mail: violeta.prenga@dppi.gov.al

 Adelina Subashi
Specialiste
E-mail: adelina.subashi@dppi.gov.al

Brunilda Cuko
Specialiste
E-mail: Brunilda.cuko@dppi.gov.al

DREJTORIA E KOORDINIMIT, PROMOVIMIT, TRAJNIMEVE DHE ANALIZËS

Maria Solis
Drejtor
E-mail: maria.solis@dppi.gov.al

SEKTORI I MARKAVE, DISENJOVE DHE TREGUESVE GJEOGRAFIKË

Lindita Mëneri
Përgjegjëse e Sektorit
E-mail: lindita.meneri@dppi.gov.al

Aida Qefalia
Specialiste
E-mail:aida.qefalia@dppi.gov.al

Gentiana Morina
Specialiste
E-mail: igentian.morina@dppi.gov.al

Lineda Arapaj
Specialiste
E-mail: lineda.arapaj@dppi.gov.al

Isida Lala
Specialiste
E-mail: isida.lala@dppi.gov.al

Dorina Terziu
Specialiste
E-mail: dorina.terziu@dppi.gov.al

SEKTORI I PRITJES DHE INFORMACIONIT

Darian Suli
Përgjegjëse e Sektorit
E-mail: darian.suli@dppi.gov.al

Erjola Reçi
Specialiste
E-mail:erjola.reci@dppi.gov.al

Luan Sallaku
Specialist
E-mail: luan.sallaku@dppi.gov.al

SEKTORI I KOORDINIMIT, ANALIZËS DHE RAPORTIMEVE

Sonila Meka
Përgjegjëse Sektori
E-mail: sonila.meka@dppi.gov.al

Ina Dervishi
Specialiste
E-mail:ina.dervishi@dppi.gov.al

SEKTORI I PROMOVIMIT DHE QENDRA E TRAJNIMEVE NË FUSHËN E PRONËSISË INDUSTRIALE

Eneda Shiroka
Përgjegjëse Sektori
E-mail: eneda.shiroka@dppi.gov.al

Malvin Dafa
Specialist
E-mail: malvin.dafa@dppi.gov.al

Suela Qatipi
Specialiste
suela.qatipi@dppi.gov.al

SEKTORI JURIDIK

Përparim Mezini 
Përgjegjës Sektori
E-mail: perparim.mezini@dppi.gov.al

Milena Memsuri
Specialiste
E-mail: milena.memsuri@dppi.gov.al

Marsid Sedja
Specialist
E-mail: marsid.sedja@dppi.gov.al

DREJTORIA E FINANCËS DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Afërdita Rrokaj
Drejtor
E-mail: aferdita.rrokaj@dppi.gov.al

SEKTORI I SHËRBIMEVE

Matilda Hidërsha 
Protokoll/ Arkiv
E-mail: matilda.hidersha@dppi.gov.al
Tel: +355(0)42236288 

Besion Çerma
Shofer

SEKTORI I BUXHETIT DHE FINANCËS DHE BURIMEVE NJËRZORE

Ina Stefa
Përgjegjëse Sektori
Email: ina.stefa@dppi.gov.al

Nevila Ziu
Specialiste Buxheti
E-mail: nevila.ziu@dppi.gov.al

Jyrgen Belegu
Specialist finance dhe burime njerëzore
E-mail: jyrgen.belegu@dppi.gov.al