Prej ditës së sotme datë 04.08.2023 Buletini i Pronësisë Industriale do të jetë një i vetëm dhe do të përmbajë të dhënat e publikueshme sipas ligjit, për të gjitha objektet e pronësisë industriale. 

Buletini i sotëm i Pronësisë Industriale do të ketë numrin 1.