• MOU ndërmjet DPPI dhe Agjencia Shtetërore e Pronësisë Intelektuale të Republikës së Moldavisë

MoU DPPI-MOLDAVI

MoU GDIP-MOLDOVA

 • MOU ndërmjet DPPI-Zyrës së Bashkimit Europian 

MOU ndermjet DPPI-Zyres se Bashkimit Europian

 • MOU ndërmjet DPPI-Organizatës së Pronësisë Industriale Helenike

MOU ndërmjet DPPI-Organizatës së Pronësisë Industriale Helenike

 • MOU ndërmjet DPPI- Zyrës së Patentave dhe Regjsitrimit të FINLANDES

MOU ndermjet DPPI- Zyrës së Patentave dhe Regjsitrimit të FINLANDES

 • MOU ndërmjet DPPI- Institutit Turk të Patentave

MOU ndermjet DPPI- Institutit Turk te Patentave

 • MOU ndërmjet DPPI- Entit Shtetëror Për Pronësi Industriale të Republikës së Maqedonisë

MOU ndërmjet DPPI- Entit Shtetëror Për Pronësi Industriale të Republikës se Maqedonisë

 • MOU ndërmjet DPMP dhe Zyrës për Harmonizimin e Tregut të Brendshëm

MOU ndermjet DPMP dhe Zyres per Harmonizimin e Tregut te Brendshem

 • Marrëveshje për punën ndërmjet Organizatës Europiane të Patentave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë për Bashkëpunim për Kërkimin

Marreveshja-me-EPO-dhe-DPPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës Shtetërore të Pronësisë Intelektuale të Republikës Popullore të Kinës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

MoU-Sipo-China-GDIP.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës së Patentave dhe Markave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

MoU-USPTO-DPPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës së Pronësisë Intelektuale të Hungarisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

MoU-DPPI-Hungari.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës Turke të Patentave dhe Markave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

MoU-Turkpatent-GDIP.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet dhe Zyrës së Patentave të Polonisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

MoU-DPPI-Poloni.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Entit Shtetëror për Pronësi Industriale të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

MoU-DPPI-ESHPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë për Pronësi Industriale të Republikës së Kosovës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

MoU-Kosove-DPPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës së Pronësisë Intelektuale të Republikës së Serbisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

MoU-SERBI-DPPI-DDA.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale (WIPO) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

MoU-WIPO-DPPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet DPPI dhe Zyrës Evropiane të Patentave ( EPO) Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

MoU – DPPI – EPO

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës Austriake të Patentave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

MoU-Dppi-Apo.pdf

 • MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET ZYRËS SË PRONËSISË INDUSTRIALE TË REPUBLIKËS SË ÇEKISË DHE DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË.​

Memorandum bashkepunimi DPPI-Ceki

 • MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET KONFEDERATËS ZVICERIANE DHE MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË.

MoU – Konferencës Zvicerane – MFE

 • MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI DPPI- KINE

MoU – DPPI – KINE

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet dhe Zyrës së Patentave të Polonisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

MoU – DPPI – POLONI

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale,  Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale dhe Shkollës së    Magjistraturës

MoU – DPPI – Shkolla e Magjistraturës