• Memorandum of Understanding between the State Agency for Intellectual Property of the Republic of Moldova and General Directorate of Industrial Property

MoU DPPI-MOLDAVI

MoU GDIP-MOLDOVA

 • MOU between GDIP-European Union Office 

MOU ndermjet DPPI-Zyres se Bashkimit Europian

 • MoU between GDIP - Hellenic Industrial Property Organization

MoU between GDIP - Hellenic Industrial Property Organization

 • MoU between GDIP - Patent and Registration Office of FINLAND

MoU between GDIP - Patent and Registration Office of FINLAND

 • MoU between GDIP - Turkish Patent Institute

MoU between GDIP - Turkish Patent Institute

 • MOU between GDIP - State Entity for Industrial Property of the Republic of Macedonia

MOU between GDIP - State Entity for Industrial Property of the Republic of Macedonia

 • MOU ndërmjet DPMP dhe Zyrës për Harmonizimin e Tregut të Brendshëm

MOU ndermjet DPMP dhe Zyres per Harmonizimin e Tregut te Brendshem

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE STATE OFFICE OF INTELLECTUAL PROPERTY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

Marreveshja-me-EPO-dhe-DPPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës Shtetërore të Pronësisë Intelektuale të Republikës Popullore të Kinës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

MoU-Sipo-China-GDIP.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës së Patentave dhe Markave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

MoU-USPTO-DPPI.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE TURKISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

MoU-DPPI-Hungari.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE PATENT OFFICE OF POLAND AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

MoU-Turkpatent-GDIP.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE STATE ENTITY FOR INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF NORTHERN MACEDONIA AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

MoU-DPPI-Poloni.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE INDUSTRIAL PROPERTY AGENCY OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

MoU-DPPI-ESHPI.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA

MoU-Kosove-DPPI.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

MoU-SERBI-DPPI-DDA.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale (WIPO) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

MoU-WIPO-DPPI.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN GDIP AND THE EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) OF THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

MoU – DPPI – EPO

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës Austriake të Patentave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

MoU-Dppi-Apo.pdf

 • MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET ZYRËS SË PRONËSISË INDUSTRIALE TË REPUBLIKËS SË ÇEKISË DHE DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË.​

Memorandum bashkepunimi DPPI-Ceki

 • MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET KONFEDERATËS ZVICERIANE DHE MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË.

MoU – Konferencës Zvicerane – MFE

 • MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI DPPI- KINE

MoU – DPPI – KINE

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE STATE ENTITY FOR INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF NORTHERN MACEDONIA AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

MoU – DPPI – POLONI

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale,  Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale dhe Shkollës së    Magjistraturës

MoU – DPPI – Shkolla e Magjistraturës