Promotion of "Made in Albania" products

The event for products "Made in Albania" was organized by the Ministry of Finance and Economy and the General Directorate of Industrial Property under the slogan "Protect industrial property rights through registration in GDIP".

The importance of promoting GDIP services was emphasized, which since July 15 have started to be offered online to all interested parties. For GDIP it is very important that the application is as simple, elementary and easily accessible to citizens as interested so as not to waste time at the counters and long queues.

Two businesses and brands registered with GDIP, Tradita Popullore - Edlira and ONUS & VIP TIE 3D shared with the guests their experience in the Albanian market, and the importance of registering industrial property rights.

TAKIM PUNE NË KUADËR TË HARTIMIT TË STRATEGJISË SË RE KOMBËTARE NË FUSHËN E PRONËSISË INTELEKTUALE 2021-2025

Drejtoresha e Përgjithshme e Drejtorisë së Pronësisë Industriale, znj. Ledina Beqiraj, mori pjesē në takim online me përfaqësues të Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale (WIPO) si dhe ekspertë ndërkombëtare e vendas, ku diskutoi mbi ecurinë e hapave të deritanishëm për hartimin e strategjisë së re kombëtare 2021-2025, një dokument shumë i rëndësishëm dhe i nevojshëm për cakimin e prioriteteve dhe sfidave që i`u lindin institucioneve shqiptare në respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale në tërësi.

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale koordinon të gjithë procesin me instituticionet e përfshira në këtë proces deri në finalizimin e këtij dokumenti.

Intervista institucionale e zhvilluar kishte në fokus veprimtarinë dhe aktivitetin e DPPI ndër vite, problematikat, prioritetet dhe sfidat në vijim të cilat do të merren në konsideratë në hartimin e dokumentit të ri.

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E WIPOs 21-25 SHTATOR 2020

Në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme që po zhvillohen nga data 21- 25 shtator midis vendeve anëtare të Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale, u zhvillua mbledhja online midis Vendeve të Ballkanit Perëndimor (shtete jo anëtare, në cilësinë e vëzhguesit) dhe Zyrës së Bashkimit Europian të Pronësisë Intelektuale (EUIPO).

Fokusi i takimit ishin zhvillimet institucionale, pavarësisht situatës së shkaktuar nga COVID 19 dhe bashkëpunimi aktual dhe në të ardhmen me këtë organizatë.

Drejtoresha e Përgjithshme e Pronësisë Industriale Znj. Ledina Beqiraj vuri në dukje në fjalën e saj, zhvillimet aktuale, arritjet dhe sfidat e institucionit që ajo drejton, përgjatë vitit 2020.

Gjithashtu, shprehu falenderimet për EUIPO, për asistencën teknike të ofruar deri më sot si dhe forcimin e bashkëpunimit në të ardhme.

Working visit to the Agency for Industrial Property in Kosovo

🇽🇰🇦🇱Delegacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm, znj.Ledina Beqiraj zhvilloi takim me përfaqësues të Agjencisë për Pronësi Industriale të Republikës së Kosovës në kuadër të nxitjes së bashkëpunimit mes dy institucioneve.
✍🏻Z. Nezir Gashi, drejtor i API cilësoi si shumë të rëndësishëm bashkëpunimin me Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Shqipërisë. Ai theksoi se shkëmbimi i përvojave mes këtyre dy institucioneve është ndihmesë e madhe për zhvillimin e mëtejshëm të fushës së PI-së në të dyja vendet.
🖌Pas prezantimit që të dyja palët bënë lidhur me aktivitetin e punës institucionale bashkëbisedimi u fokusua në gjetjen e mënyrave dhe modalitetet e forcimit të bashkëpunimit që do të vijojnë mes zyrave.
🤝Marrëveshja e bashkëpunimit parashikon realizimin e aktiviteteve të përbashkëta kryesisht në promovimin e pronësisë industriale si dhe forcimin e sistemeve kombëtare të PI.
🔴Komiteti i Monitorimit i ngritur nga përfaqësues të dy institucioneve, për zbatimin e marrëveshjes së nënshkruar në Pejë, do të ndjekë në vijimësi aktivitetet e parashikuara në këtë fushë.
🇽🇰Pas vlerësimit të nevojave dhe hartimit të planit të veprimit, vizita e radhës do të jetë e palës homologe të Kosovës parashikuar për tu realizuar brenda vitit 2020.

Memorandumi i Bashkëpunimit Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale dhe Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve

Nënshkruhet Memorandumi i Bashkëpunimit Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale dhe Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve.

Drejtori i Përgjithshëm i DPPI-së, Znj. Ledina Beqiraj nënshkroi Memorandumin e Bashkëpunimit ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale dhe Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve, përfaqësuar nga znj. Drita Avdyli, në cilësinë e Kryetares së Dhomës.

Objektivi kryesor i nënshkrimit të këtij dokumenti bashkëpunimi është identifikimi i mekanizmave dhe modaliteteve të tjera të shpërndarjes së informacionit në lidhje me të drejtat e pronësisë industriale, ku në bashkëpunim me ndërmjetësit, në Dhomën Kombëtare të Ndërmjetësve të përçohet informacioni i duhur për subjektet/bizneset dhe/ose përdorues të ndryshëm të pronësisë industriale. Organizimi i aktiviteteve të përbashkëta, intershipe, praktika apo takime për dhënien e njohurive praktike mbi çështjet e pronësisë industriale, shkëmbimi i ndërsjelltë i informacionit midis dy institucionenve do të jenë shtyllat kryesore të bashkëpunimit.

30th anniversary of establishment of the General Directorate of Industrial Property

30 years old Institution!

30 years of effort!

30 years of commitment!

 

On the event of the 30th anniversary of establishment of the General Directorate of Industrial Property (DPPI), a two-days International Conference having the theme “Women in Tradition, Innovation, Creativity and Entrepreneurship” was conducted in the Plaza Hotel Tirana with the participation of the highest rank of 3 organizations of International Intellectual Property such as the World Intellectual Property Organization (WIPO) represented by Mr. Habip Asan, the European Patent Office (EPO) represented by deputy President Mr. Christoph Ernst and the European Union Office of Intellectual Property (EUIPO) represented by Mr. Ignacio De Medrano. Accordingly, the Swiss Embassy in Tirana represented by the Vice Ambassador Mr. Philip Arnold, the Ministry of State for Entrepreneurship represented by the Minister Mrs. Delina Ibrahimaj and the Ministry of Finance and Economy represented by its Deputy Mrs. Adela Xhemali.

General Director of DPPI, Mrs. Rovena Beqiraj, welcomed the guests, partners of the field, and contributors over the years, former managers, law enforcement institutions, representatives of higher education institutions, as well as representatives coming from the counterpart Office of Intellectual Propriety in the region and beyond borders.

In the welcoming speech, the Deputy Minister of Finance and Economy, Mrs. Adela Xhemali emphasized the role of Intellectual Property as an important indicator in the development of the country’s economy.
The General Director of the World Intellectual Property Organization Mr. Daren Tang in a recording message congratulated the 30th anniversary of the foundation of DPPI and evaluated its achievements so far, considering Albania a country with progress in the field of intellectual property.

#Wipo#epo#euipo