Nga pala shqiptare ky memorandum u nënshkrua nga Drejtori i Përgjithshëm i Pronësisë Industriale znj. Ledina Beqiraj dhe për Zyrën homologe të Republikës së Finlandës nga Presidenti i saj, z. Antti Riivari.

Duke konsideruar rёndёsınё e pronёsısё ındustrıale pёr zhvıllımın e ekonomısё, promovimin e inovacionit dhe shkëmbimin e teknologjisë, si dhe për të forcuar sistemet kombëtare të pronësisë industriale, palët ranë dakort për bashkëpunim më të gjerë bilateral ndёrmjet Zyrave.
Të dy zyrat ranë dakort për të krijuar modalitetet e nevojshme pёr tё patur shkëmbim të rregullt të informacionit dhe të praktikave mё tё mira si dhe për të ndërmarrë së bashku trajnime dhe aktivitete të tjera bashkëpunuese.​