Nga  31 maj 2021, Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale të Shqipërisë (DPPI) është pjesë e DESIGNclass e cila do të përdorë dhe do të pranojë listën e termave nga database i harmonizuar me përshkrimet e produkteve (HDBPI) në DESIGNclass.

Nga vendimi që DPPI ka marrë për të përdorur  HDBPI tani janë katërmbëdhjetë (14) zyra IP BE në  DISEGNOclass që përdorin dhe pranojnë terma nga ky datebase i harmonizuar.

Shtesa e fundit e Drejtorisë së Përgjithme të Pronësisë Industriale në DESIGNclass sjell që numri i përgjithshëm i zyrave të Pronësisë Intelektuale pjesëmarrëse të bëhet 41.

DESIGNclass u ofron përdoruesve mundësinë për të kërkuar dhe për të përkthyer përshkrimet e produkteve në 29 gjuhë.

Miratimi i HDBPI nga DPPI është një rezultat konkret i programit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar të menaxhuar nga EUIPO në bashkëpunim me partnerët e tij ndërkombëtarë.

Mund të mësoni më shumë në www.euipn.org  dhe http://euipo.europa.eu/designclass