The General Directorate of Industrial Property notifies the interested parties that in support of point 3 of Article 193/b, of the Law no. No. 9947, dated 07.07.2008, "On Industrial Property", as amended, to submit to the protocol office their application to run as members of the Board of Appeals.

Gjithashtu në zbatim të pikës 1 të nenit 193/b të ligjit Nr.9947, datë 7.7.2008 “Për Pronësinë Industriale”, i ndryshuar, citohet se: “Bordi i Apelit përbëhet nga pesë anëtarë, nga të cilët dy janë punonjës të DPPI-së dhe tre anëtarë të jashtëm të fushës së PI-së, të cilët plotësojnë kushtet për ekspertë të PI-së.  Anëtarët e Bordit të Apelit nuk mund të jenë përfaqësues të autorizuar.”

Me ndryshimet e reja ligjore, parashikohet se pjesë e Bordit të Apelit duhet të jenë dy përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale dhe 3 anëtarë të jashtëm.

Afati për dorëzimin e aplikimeve është deri më datë 14 Qershor 2024.

Ftohen të interesuarit të paraqesin aplikimet e tyre pranë protokollit të institucionit


The General Directorate of Industrial Property notifies the interested parties that in support of point 3 of Article 193/b, of the Law no. No. 9947, dated 07.07.2008, "On Industrial Property", as amended, to submit to the protocol office their application to run as members of the Board of Appeals.

Gjithashtu në zbatim të pikës 1 të nenit 193/b të ligjit Nr.9947, datë 7.7.2008 “Për Pronësinë Industriale”, i ndryshuar, citohet se: “Bordi i Apelit përbëhet nga pesë anëtarë, nga të cilët dy janë punonjës të DPPI-së dhe tre anëtarë të jashtëm të fushës së PI-së, të cilët plotësojnë kushtet për ekspertë të PI-së.  Anëtarët e Bordit të Apelit nuk mund të jenë përfaqësues të autorizuar.”

Me ndryshimet e reja ligjore, parashikohet se pjesë e Bordit të Apelit duhet të jenë dy përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale dhe 3 anëtarë të jashtëm.

Afati për dorëzimin e aplikimeve është deri më datë 4 Maj 2024.

Ftohen të interesuarit të paraqesin aplikimet e tyre pranë protokollit të institucionit


The General Directorate of Industrial Property notifies the interested parties that in support of point 3 of Article 193/b, of the Law no. No. 9947, dated 07.07.2008, "On Industrial Property", as amended, to submit to the protocol office their application to run as members of the Board of Appeals.

Gjithashtu në zbatim të pikës 1 të nenit 193/b të ligjit Nr.9947, datë 7.7.2008 “Për Pronësinë Industriale”, i ndryshuar, citohet se: “Bordi i Apelit përbëhet nga pesë anëtarë, nga të cilët dy janë punonjës të DPPI-së dhe tre anëtarë të jashtëm të fushës së PI-së, të cilët plotësojnë kushtet për ekspertë të PI-së.  Anëtarët e Bordit të Apelit nuk mund të jenë përfaqësues të autorizuar.”

Me ndryshimet e reja ligjore, parashikohet se pjesë e Bordit të Apelit duhet të jenë dy përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale dhe 3 anëtarë të jashtëm.

Afati për dorëzimin e aplikimeve është deri më datë 23 Shkurt 2024.

Ftohen të interesuarit të paraqesin aplikimet e tyre pranë protokollit të institucionit


Me kënaqësi  ju njoftojmë se ka filluar Edicioni i 1-rë i Konkursit
“School Invention Ambassador 2024”!
Ai do të mbahet nën sloganin, në kuadër të Ditës Botërore të Pronësisë Intelektuale – 26 prill 2024:
“Ne krijojmë për planetin”
Konkursi do të organizohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale në bashkëpunim me GIZ Albania të cilët do të mbështesin dhe çmimet që do të jepen për vendet fituese.
Ky konkurs vjen ne kuadër të aktiviteteve të shumta që DPPI organizon me rastin e Ditës Botërore të Pronësisë Intelektuale – 26 Prill 2024.
A keni ëndërr për një botë në të cilën të kufizojmë përgjithmonë përdorimin e plastikës, të zvogëlojmë sasinë e mbeturinave në dete dhe do ta bëjmë Tokën një vend më të mirë dhe më të sigurt për të jetuar?
Shkencëtarët, novatorët, dizajnerët dhe sipërmarrësit të vetëdijshëm për problemet me të cilat përballemi po konkurrojnë me njëri-tjetrin në shpikje të mahnitshme dhe zgjidhje ekologjike që prodhojnë më pak mbetje që ndotin planetin.
Po sikur… secili prej jush të mund të bëhej krijuesi i një shpikjeje ose produkti të qëndrueshëm që do të minimizonte ndikimin e dëmshëm në mjedis: ajri, liqenet, lumenjtë, oqeanet, toka dhe banorët e saj? Do ishte shume mire!!!
Kështu nëse:
ju keni një pasion dhe pasion për të vëzhguar botën me ndjeshmëri;
ju pëlqen të thyeni modelet e vendosura të të menduarit;
ju pëlqen të fitoni njohuri të reja, për risitë teknologjike dhe mundësitë e printimit 3D;
dëshironi të provoni veten si një shpikës ose stilist industrial dhe të dizenjoni një produkt inovativ dhe të qëndrueshëm për Planetin Tonë?
ju doni të veproni;
të jeni ndër fituesit dhe të fitoni titullin Ambasador i Shpikjes së Shkollës së bashku me çmimet e ofruara nga organizatorët e Konkursit;
ju filloni të projektoni shpikjet dhe dizenjot tuaja industriale dhe kontaktoni me Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale.

Konkursi u drejtohet nxënësve të shkollave të arsimit parauniversitar të qytetit të Tiranës.
Për çfarë bëhet fjalë për Konkursin?
Detyra e konkursit përfshin hartimin, zbatimin dhe paraqitjen e një projekti ose disa projektesh individualisht ose në ekipe deri në 6 persona (që i përkasin një kategorie moshe) në dy kategori konkurrimi:
1.shpikjet dhe zgjidhjet e tjera teknike
2.dizajne industriale
SHËNIM: Punimet e paraqitura duhet të jenë në përputhje me temën kryesore të edicionit të konkursit, “Ne krijojmë për planetin”.
Më pas, Juria e Konkursit, në çdo kategori moshe, do të zgjedhë respektivisht nga një punim:
• shpikjet dhe zgjidhjet e tjera teknike;
• dizajne industriale
Bëhuni pjesë e këtij konkursi dhe ndani me ne eksperiencën Tuaj.