• Marrëveshje për punën ndërmjet Organizatës Europiane të Patentave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë për Bashkëpunim për Kërkimin

  reportMarreveshja-me-EPO-dhe-DPPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës Shtetërore të Pronësisë Intelektuale të Republikës Popullore të Kinës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-Sipo-China-GDIP.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës së Patentave dhe Markave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-USPTO-DPPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës së Pronësisë Intelektuale të Hungarisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-DPPI-Hungari.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës Turke të Patentave dhe Markave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-Turkpatent-GDIP.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet dhe Zyrës së Patentave të Polonisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-DPPI-Poloni.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Entit Shtetëror për Pronësi Industriale të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-DPPI-ESHPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë për Pronësi Industriale të Republikës së Kosovës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-Kosove-DPPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës së Pronësisë Intelektuale të Republikës së Serbisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-SERBI-DPPI-DDA.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale (WIPO) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-WIPO-DPPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet DPPI dhe Zyrës Evropiane të Patentave ( EPO) Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës Austriake të Patentave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-Dppi-Apo.pdf

  MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET ZYRËS SË PRONËSISË INDUSTRIALE TË REPUBLIKËS SË ÇEKISË DHE DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË.​

  Memorandum bashkepunimi DPPI-Ceki

  MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET KONFEDERATËS ZVICERIANE DHE MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

  SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË.

  doc04948720210303103145