• Marrëveshje për punën ndërmjet Organizatës Europiane të Patentave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë për Bashkëpunim për Kërkimin

  reportMarreveshja-me-EPO-dhe-DPPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës Shtetërore të Pronësisë Intelektuale të Republikës Popullore të Kinës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-Sipo-China-GDIP.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës së Patentave dhe Markave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-USPTO-DPPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës së Pronësisë Intelektuale të Hungarisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-DPPI-Hungari.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës Turke të Patentave dhe Markave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-Turkpatent-GDIP.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet dhe Zyrës së Patentave të Polonisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-DPPI-Poloni.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Entit Shtetëror për Pronësi Industriale të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-DPPI-ESHPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë për Pronësi Industriale të Republikës së Kosovës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-Kosove-DPPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës së Pronësisë Intelektuale të Republikës së Serbisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-SERBI-DPPI-DDA.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale (WIPO) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-WIPO-DPPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet DPPI dhe Zyrës Evropiane të Patentave ( EPO) Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Zyrës Austriake të Patentave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-Dppi-Apo.pdf

  MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET ZYRËS SË PRONËSISË INDUSTRIALE TË REPUBLIKËS SË ÇEKISË DHE DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË.​

  Memorandum bashkepunimi DPPI-Ceki

  MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET KONFEDERATËS ZVICERIANE DHE MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

  SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË.

  doc04948720210303103145

  MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI DPPI- KINE

  DOC000

  Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet dhe Zyrës së Patentave të Polonisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  MARREVESHJE BASHKEPUNIMI NDERMJET DPPI DHE ZYRES SE PATENTAVE TE REPUBLIKES SE POLONISE