DPPI nuk miraton rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit.

  • Strategji
  • Raport vjetor
  • Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e DPPI dhe që prek publikun
    • Udhezues
    • Opinione
    • Manuale