• Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet DPPI dhe Universitetit “Eqerem Cabej” Gjirokastër

  Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet DPPI dhe Universitetit Eqerem Çabej Gjirokastër


  Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Unionit të Dhomave te Tregtisë dhe Industrisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-Unioni-i-Dhomave-DPPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit jo-publik “Metropolitan”, Tiranë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-Metropolitan-DPPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit jo-publik “Luarasi” dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-Univ.-Luarasi-DPPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-Univ.-Vlores.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit “Politeknik” të Tiranës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-Univ.-Politeknik-DPPI.pdf

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit “Fan.S.Noli”, Korçë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

 • Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet New York University Tirana dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  report MoU-DPPI-UNYT.pdf

   Bashkëpunimi ndërmjet Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  Marrëveshja; DPPI&DHKN

  Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Dhomës Kombëtare të Zejtarisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  Mou-DPPI&DKZ

  MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET AGJENCISË SË OFRIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE TË INTEGRUARA (ADISA) DHE DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

  Memorandum bashkepunimi DPPI- ADISA

  MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET  SHOQATËS KOMBËTARE TË GRAVE,PROFESIONISTE,AFARISTE DHE ZEJTARE

  DHE DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

  memorandum bashkepunimi

  MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET INNOVATION INVESTMENT FUND DHE DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

  Marrëveshje

  MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDERMJET DREJTORISË SË PERGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE DHE INSPEKTORIATIT SHTETEROR TE MBIKQYRJES SE TREGUT

  ISHMT

  MARREVESHJE BASHKEPUNIMI NDERMJET DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE PRONESISE INDUSTRIALE DHE UNIVERSITETIT JOPUBLIK POLIS

  POLIS

  MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDERMJET DREJTORISË SË PERGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE DHE FAKULTETIT TË DREJTËSISË,UNIVERSITETI I TIRANËS.

  Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet DPPI dhe Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës