Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale – 26 Prill 2022

Pronësia Intelektuale dhe Rinia: Inovacion për një të ardhme më të mirë

Në të gjithë globin, të rinjtë po përballen me sfidat e inovacionit, duke përdorur energjinë dhe zgjuarsinë e tyre, kuriozitetin dhe kreativitetin e tyre për tu drejtuar drejt një të ardhmeje më të mirë.

Këtë vit, tema e Ditës Botërore të Pronësisë Intelektuale 2022 fokusohet te IP dhe Rinia që inovojnë për një të ardhme më të mirë. Ne eksplorojmë se si këto mendje novatore, energjike dhe krijuese po nxisin ndryshime pozitive.

Kjo ditë zbulon se si shpikësit, krijuesit dhe sipërmarrësit e rinj mund të përdorin të drejtat e pronësisë intelektuale (IP) për të arritur qëllimet e tyre, për të gjeneruar të ardhura, për të krijuar vende pune, për të trajtuar sfidat lokale dhe globale dhe për të mbështetur zhvillimin e komunitetit dhe kombëtar.

Çdo 26 prill, ne festojmë Ditën Botërore të Pronësisë Intelektuale për të mësuar rreth rolit që luajnë të drejtat e pronësisë intelektuale (IP) në inkurajimin e inovacionit dhe krijimtarisë. Dita Botërore e IP 2022 feston potencialin e madh të të rinjve për të inovuar dhe nxitur ndryshime për një të ardhme më të mirë.

DPPI bashkohet me Organizatën Botërore të Pronësisë Intelektuale për të zhvilluar aktivitete të ndryshme me sistemin e arsimit para-universitar dhe institucionet e Arsimit të Lartë në Shqipëri.

Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi aktivitetet që DPPI do të organizojë gjatë muajit prill 2022.