• Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga DPPI*
  • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve*
  • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim*
  • Procedura e ankimimit*

Shënim: DPPI nuk e ofron këtë shërbim.