✅QĂ« nga data 2ïžâƒŁ7ïžâƒŁ Prill 2ïžâƒŁ0ïžâƒŁ2ïžâƒŁ2ïžâƒŁ, Drejtoria e PĂ«rgjithshme e PronĂ«sisĂ« Industriale e RepublikĂ«s sĂ« ShqipĂ«risĂ« (DPPI) do tĂ« pĂ«rdorĂ« dhe do tĂ« pranojĂ« listĂ«n e termave nga Databaza e Harmonizuar (DH) e mallrave dhe shĂ«rbimeve nĂ« TMclass.

‌ Pas vendimit tĂ« DPPI-sĂ« pĂ«r tĂ« pĂ«rdorur DH-nĂ«, tani do tĂ« jenĂ« 23 zyra PI jashtĂ« BE-sĂ«, qĂ« pĂ«rdorin dhe pranojnĂ« termat nga kjo databazĂ«.

âžĄïžPĂ«rfshirja e DPPI-sĂ« nĂ« TMclass e çon nĂ« 89 numrin total tĂ« zyrave kombĂ«tare dhe rajonale pjesĂ«marrĂ«se tĂ« PI-sĂ«, duke pĂ«rfshirĂ« ARIPO, OAPI, WIPO dhe EUIPO.

TMclass u ofron përdoruesve mundësinë për të kërkuar dhe përkthyer mallrat dhe shërbimet nga 44 gjuhët e disponueshme, si dhe verifikimin e klasifikimit të saktë të termave, sipas klasifikimit të Nisës.

✔Miratimi i DH nga DPPI, Ă«shtĂ« njĂ« rezultat konkret i programit tĂ« BashkĂ«punimit NdĂ«rkombĂ«tar tĂ« EUIPO-s, nĂ« bashkĂ«punim me partnerĂ«t e tij ndĂ«rkombĂ«tarĂ«.

👉 PĂ«r mĂ« shumĂ« informacion, klikoni nĂ« links:  www.euipn.org dhe http://euipo.europa.eu/ec2


 

Albania will use HDB

As of 27 April 2022, the General Directorate of Industrial Property of Albania (GDIP) will use and accept the list of terms from the harmonised database of goods and services (HDB) in TMclass.

Following GDIP’s decision to use the HDB, there are now 23 IP offices outside the EU that use and accept terms from this database.

The inclusion of GDIP in TMclass brings the total number of participating national and regional IP offices, including ARIPO, OAPI, WIPO and the EUIPO, to 89.

TMclass offers users the opportunity to search for and translate goods and services to and from any of the 44 languages available as well as verifying the terms’ correct classification under the Nice classification.

The adoption of the HDB by GDIP is a concrete result of the EUIPO’s International Cooperation programme in collaboration with its international partners.

You can find out more at www.euipn.org and http://euipo.europa.eu/ec2