Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale ka finalizuar nënshkrimin e marrëveshjes për reduktimin e tarifës së raportit të kërkimit me Zyrën Europiane të Patentave.
Shpikësit e pavarur, sipërmarrjet e vogla dhe të mesme, universitetet dhe organizatat jo fitimprurëse përfitojnë ulje me 75% të tarifës bazë, rreth 100 aplikime shqiptare.

  • Avantazh – aplikantët shqiptarë në depozitimin pranë DPPI-së kanë reduktim të tarifës për çdo:
  • Aplikim Ndërkombëtar për patentë për shpikje, bazuar në marrëveshjen në fushën e patentave,
  • Aplikim kombëtar për patentë të depozituar në DPPI.