Promovimi i produkteve “Made in Albania”

 

U mbajt eventi për produket “Made in Albania” i organizuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale nën sloganin “Mbro të drejtat e pronësisë industriale përmes regjistrimit në DPPI”.

U theksua rëndësia e promovimit të shërbimeve të DPPI, të cilat që nga data 15 korrik kanë filluar të ofrohen online për të gjithë të interesuarit. Për DPPI është shumë e rëndësishme që aplikimi të jetë sa më i thjeshtë, elementar dhe lehtësisht i aksesueshëm për qytetarët në mënyrë të intersuarit të mos humbin kohë në sportelet dhe radhët e gjata.

Dy biznese dhe marka të regjistruara pranë DPPI, Tradita Popullore – Edlira dhe ONUS & VIP TIE 3D ndanë me të ftuarit eksperiencën e tyre në tregun shqiptar, dhe rëndësinë që ka regjsitrimi i të drejtave të pronësisë industriale.