Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale ka finalizuar nënshkrimin e marrëveshjes për reduktimin e tarifës së raportit të kërkimit me Zyrën Europiane të Patentave.
Shpikësit e pavarur, sipërmarrjet e vogla dhe të mesme, universitetet dhe organizatat jo fitimprurëse përfitojnë ulje me 75% të tarifës bazë, rreth 100 aplikime shqiptare.

  • Advantage - Albanian applicants in filing with GDIP have a fee reduction for each:
  • International patent application for invention, based on the patent agreement,
  • National patent application filed with the GDIP