👉 Kjo ishte mbledhja e parē, që nga koha e fillimit të projektit që u zhvillua fizikisht me pjesëmarrjen e dy koordinatorëve të projektit ALSIP, znj. Olga Alleman dhe Nathalie Hirsling, të cilat do të qëndrojnë dhe do të marrin takime dhe me institucionet e tjera përfituese.

✔ Ndamë me kolegët situatën aktuale të punës së kryer nga ky projekt dhe aktivitetet e zhvilluara si dhe njoftimin e miratimit të strategjisë së kombëtare të pronësisë intelektuale 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣-2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣si një nga dokumentet më të rëndësishëm në këtë fushë.

‼️Gjithashtu disktuam përmbushjen me sukses të disa prej angazhimeve të deritanishme si dhe hartuam planin e ardhshëm deri në fund të vitit të implementimit të këtij projekti.

▶️ Mbështesim reformat e Qeverisë së Zvicrës 🇨🇭 në fusha prioritare për vendin tonë duke përfshirë dhe fushën e pronësisë intelektuale dhe forcimin e këtyre te drejtave në 🇦🇱.

#ALSIPPROJECT
#GDIP
#IPrights
#SECO
#SwissEmbassy