Jemi krenarë të ndajmë sërisht me Ju, një angazhim tjetër të përfunduar me sukses pas një pune të madhe në kuadër të bashkëpunimit me Organizatën Botërore të Pronësisë Intelektuale dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë .

Tashmë ky mjet i rëndësishëm është në gjuhën shqipe. Të gjithë bizneset mund të kryejnë vlerësim të pronësisë intelektuale të biznesit të tyre, në gjuhën shqipe.

Diagnostifikimi i Pronësisë Intelektuale përmes WIPO.

Me WIPO IP Diagnostics ju mund të ndërmerrni një diagnostikim bazë të situatës së pronësisë intelektuale (PI) të biznesit tuaj. Ai është në formën e një pyetësori me disa seksione që do t’ju bëjë pyetje mbi tema të ndryshme të PI-së (p.sh. produkte inovative, marka tregtare, licencim, dizajn, ndërkombëtarizim, etj.).

Ky është përkthimi në shqip i WIPO IP Diagnostics një mjet vetëvlerësimi i pronësisë intelektuale për bizneset e vogla i prodhuar në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale, Shqipëri.

Seksioni i parë ju bën një sërë pyetjesh paraprake në lidhje me biznesin tuaj në mënyrë që t’i përshtatni sa më mirë pyetjet e mbetura sipas nevojave tuaja. Ju lutemi përgjigjuni sa më mirë që të mundeni pyetjeve të mëposhtme në lidhje me biznesin tuaj.

Në përfundim të pyetësorit sistemi do të gjenerojë një raport me sugjerime konkrete. Ky mjet është pa pagese dhe WIPO e ofron për shtetet anëtare, ku tashmë renditet dhe Shqipëria.

https://www.wipo.int/ipdiagnostics-assessment/albania/sq