Nënshkruhet Marrëveshja e Bashkëpunimit midis Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale, përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm znj. Rovena Beqiraj dhe Universitetit “Eqerem Çabej” përfaqësuar nga Rektori Z. Bektash Mema.
Qëllimi i nënshkrimit të kësaj marrëveshje, është ngritja e Qendrës së Informacionit Tekniko- Shkencor pranë këtij universiteti, edukimin e të rinjve në fushën e pronësisë industriale duke nxitur krijimtarinë dhe inovacionin, si dhe zhvillimin e aktiviteteve të përbashkëta si seminare, konferenca, ekspozita, trajnime të ndryshme që kanë për qëllim ndërgjegjësimin e studentëve, stafit akademik dhe kërkimor-shkencor për rolin që ka mbrojtja e të drejtave mbi shpikjet në zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë në vend.
Me këtë rast, përfaqësuesit e DPPI ofruan një orë leksioni informative në fushën e pronësisë intelektuale dhe industriale duke u fokusuar me shumë te patentat për shpikje.
Gjithashtu studentët u njohën me ESPASNET – një motor kërkimi në gjuhën shqipe, (bërë i mundur nga bashkëpunimi me Zyrën Europiane të Patentave)ku studentët mund të kërkojnë për shpikje të ndryshme sipas fushave, kërkim i cili mund tu shërbejë për punimet e tyre të diplomës.